Totuutta, toivon

Tuusulakin on nyt sitten päättämässä siitä paljon puhutusta turvapaikkojen sijoittamisen määrästä. Naapurit Kerava ja Järvenpää ovat omat kantansa ilmaisseet. Sata ihmistä sinne tai tänne ei ole ongelma, josta kannattaisi metelöidä. Mutta se on heikko signaali siitä, mitä on tulossa jatkossa, miten laajasti asioita mietitään ja miten syvällistä porukkaa kukin kunta valitsee valtuustoonsa.

On ilmeistä, että Tuusulankin valtuustossa on niitä, jotka eivät kavahda suuria tulijavirtoja. Olkoot he puolestani kehitykseen tyytyväisiä, mutta minua ällöttävät heidän valheelliset argumenttinsa. En soisi niitä tulevassa keskustelussa kuulevani. Ne kiteytyvät sanoihin ”monikulttuurisuus” ja ”ihmisoikeudet”.

Miten rikas mosaiikki olikaan maailma ennen löytöretkiä, ennen eurooppalaisten valloittajien tunkemista kaikkiin maanosiin! Massamuutot maasta toiseen tuhoavat maailman todellisen monikulttuurin. Vain kapea-alaiselle juntille McDonalds Euroopassa tai pizzeria muualla kuin Italian kadunkulmassa on monikulttuuria. Todellisuudessa se on maailman kulttuurisen rikkauden tehokasta latistamista. Massamuutot lisäävät sitä mössöä, jolla ei ole identiteettiä.

Ihmisoikeuksista puhuttaessa on pohdittava lähtömaihin jääneitä, tulevia sukupolvia ja massamuuttojen vaikutusta kaikkien niiden vaikutuspiirissä olevien elämänlaatuun. Vain yksisilmäinen höpönassu takertuu tilanteeseen ”tässä ja nyt” ja pakoilee laajempia, pitkän tähtäimen kokonaisuuksia. Ne kuitenkin ovat juuri massamuuton ydinkysymys. Ratkaisu voi parantaa lyhyellä aikavälillä pienen, meitä lähestyvän joukon elämän laatua, mutta aiheuttaa samalla paljon suurempia haittoja välillisesti muualla ja tulevina aikoina. Siitä ei piitata, koska se on poissa silmistä.

Joten pikku toive suvakeille: avatkaa puolestani sylinne kaikille tulijoille, mutta kertokaa kerrankin rehelliset syynne siihen. Sanokaa vaikka: ”tulkaatte kaikki minun tyköni, te väritätte harmaan arkeni – saan teistä osakseni tuulahduksen kansainvälisyyttä ja saan tuntea itseni hyväksi ihmiseksi, joka ei jätä edes ulkomaalaista koskaan auttamatta”. Lopettakaa se jeesustelu.

ARV. LUKIJANI: Menisitkö myös sivulle http://unite-the-armies.org ja allekirjoittaisit/puhuisit kavereillesi siellä olevasta kampanjasta? EP