SO ja TE

Hallituksemme merkittävin hanke on SoTe. Se on salaperäinen kokonaisuus, koska terveyden ja sosiaalihuollon piirissä työskentelevillä ihmisillä on vaitiolovelvollisuus. Niinpä kustannusvastaava veronmaksaja pääsee kurkistamaan poliitikkojen, kaavoittajien, poliisin, tuomareiden ja opettajien työtä, mutta terveys- ja erityisesti sosiaalitoimi on varjeltu näkymättömiin. Hallinnollisesti ne ovat yksi SoTe.

Jos asiasta jotain haluaa sanoa, on keskityttävä kokonaisuuksiin ja periaatteisiin, mutta yksityiskohtien arvailuun. Puutun nyt erääseen, eettisesti keskeiseen kysymykseen. Aluksi määrittelyä: terveyspuolella on potilaita, sosiaalipuolella asiakkaita.

Äärimmäisessä tapauksessa terveyspuolen potilas on – ja hänen kuluu ollakin – täysin asiantuntijoiden varassa. Nukutettu potilas ei kommentoi leikkaavan lääkärin toimenpiteitä. Sairastava kansalainen on joko kokonaan tai vain pieneltä osin itse syyllinen huollettavaan tilaansa. Lääkäri on auktoriteetti häntä hoidettaessa. Vanha sanonta ”lääkäri määrää hoidoksi” ei ole harhaanjohtava. Potilas tottelee ja suhde perustuu vahvaan luottamukseen.

Sosiaalipuolen ääritapaus – asiakas – on toista maata. Pahimmillaan hän on kokonaan, tietoisesti ja piittaamattomuuttaan rakentanut ongelmat itsellensä ja monissa tapauksessa koko perheelleen. Hän hakeutuu rehvakkaasti ja oikeutensa tuntien yhteiskunnan sylihoitoon. Hänen vaatimuksensa ovat taloudellisia, eikä hän kanna velvoitteita rahojen käytöstä. Hoitaja ei ole auktoriteetti, vaan parhaimmillaan kiltti sparraaja, huonoimmillaan nöyrä alistuja.

Hyvinvointiyhteiskunnan arvomaailma, koulutus ja mekaaninen lainsäädäntö luovat pohjan sille, että edelliset tilanteet käsitellään rinnakkaisina, saman kokonaisuuden osina. Se on virhe. Ratkaisuun ei riitä vastaväitteeksi, että So ja Te ovat riippuvaisia toisistaan. Kysymys on syvällisemmästä: kansalaismoraalista. Kasvoton yhteiskunta kasvattaa valtaansa ja tyrkyttäytyy alueelle, joka kuuluu yksilöille ja heidän terveelle kanssakäymiselleen. Vastuu tulisi sälyttää rohkeammin kansalaisille, aina kun se on aiheellista ja oikeutettua.    

ps. Ota vastuu myös maailmasta. Vilkaise ja allekirjoita sivu osoitteessa http://unite-the-armies.org