Pormestari vai kunnanjohtaja

Pitkähkön tauon jälkeen osallistuin äskettäin poliittiseen kokoukseen Tuusulassa, jossa keskusteltiin kunnan johtamisen luonteesta. Tämä on salaisuus, älkää kertoko kellekään. Keskiössä oli, pitääkö Tuusulalla olla pormestari kunnanjohtajan asemesta. Arv. lukijoille tiedoksi, että ongelma ei ole titteli, vaan se miten vakaa tämän satraapin asema on. Pormestari valittaisiin neljäksi vuodeksi kuntavaalien yhteydessä poliittisin perustein, kunnanjohtaja on pysyvä virka.

Sitten vankka käsitykseni asiasta. Luottamushenkilöiden ja virkahenkilöiden keskinäinen työnjako ontuu pahasti. Luottamushenkilöt (valtuutetut, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet) valitaan vaaleissa ja niiden pohjalta. Heidän tulisi luotsata kuntaa aatteelliselta pohjalta, näköalaa vaativissa valinnoissa. Virkahenkilöt toteuttaisivat yksityiskohtia. Heillä ei saisi olla omaa poliittista suuntaansa tekijöinä, he eivät ole linjoista päättäjiä. Tämä koskee myös kunnanjohtajaa.

Näin ei Tuusulassa ole. On päinvastoin. Valtuusto ja muut luottamushenkilöt pakertavat nippeliasioissa, käyttäen tuhottomasti aikaa kysymyksiin, jotka kuuluvat virkamiehille. Kun valtuusto on kyvytön käymään laaja-alaista ja syvällistä keskustelua, isot asiat kaatuvat automaattisesti virkahenkilöiden, lähinnä kunnanjohtajan niskaan. Ne eivät ole hänen tehtävänsä. Niinpä kuntaa ei johdeta aatteellisesti lainkaan. Asiat poukkoilevat poliittisten etujen ja päiväkohtaisten hätätilanteiden myrskyssä eteenpäin, taaksepäin, sivuille, ylös, alas. Tärkeimpänä motiivina on aina jonkun puolueen tai muun eturyhmän etu.

Aikanaan Tuusulassa oli keksintö, jota kutsuttiin Omakuvaksi, eräänlainen moraalinen perustuslaki. Se ohjaisi kuntaa tärkeimmissä asioissa jopa vaalikausien yli, poliittisia suhdanteita pysyvämpänä aatteellisena pohjana. Sellainen pitäisi olla jopa valtakunnallisena käytäntönä. Kunta voisi siinä määritellä pitkän tähtäimen tavoitteensa, oman erinomaisuutensa, luonteensa ja laajemmat näköalansa. Pikkusieluista poukkoilua ei tarvita. Jalusta kiviselle kuntarakenteelle on välttämätön.