Meisselillä marmoriin

On toistettu, että Suomessa on maailman tyhmin älymystö. Sanonta jatkuu: … ja maailman viisain kansa. Eräs perustelu tälle saattaa olla: joukko, joka itseään älymystönä pitää, hoilaa yksimielisenä ja enempää ajattelematta vuosikaudet samoja virsiä. Puoli vuosisataa sitten tuo virsi oli proletariattiedistysporvaristotaantumusneuvostoliittoluokkatietoisuus. Nyt soi urkupilleissä uusi laulu: monikultturimuuttoliikeihmisoikeudetsuvaitsevaisuushyvinvointi. Viisas kansa ei yhdy jumputukseen.

Siksi on ihanaa saada käsiinsä suomalaisen älykön kirja, joka kyseenalaistaa rohkeasti sen, jota on palvottu pyhimpänä ja kiistattomimpana. Se on Jari Ehrnroothin kirja ”Hyvintoimintayhteiskunta”. Teksti on paikoin niin komeaa, että on vähättelyä kirjoittaa sitä paperille painomusteella. Se pitäisi meislata marmoriin.

Ehrnrooth jakaa kirjansa kahteen osaan, jotka ovat otsikoitu ”Vapaus” ja ”Ratkaisu”. Vaikka osien järjestys on kirjassa päinvastainen, kerron niistä lyhyesti mainitsemassani järjestyksessä.

Vapaudesta Ehrnrooth kirjoittaa filosofisesti, pohtien ihmisyksilön ratkaisuja ja oman tahdon mahdollisuuksia yksittäisten valintojen edessä. Hän lähtee siitä, että ihmisellä on oma tahto ja tämä sanelee teot. Valintaa johdattelevat velvollisuusetiikka ja onnellisuusetiikka. Kirjoittaja suosittelee ensimmäistä ja näkee aikamme suurena ongelmana lyhytjänteisen ja pinnallisen hyvänolon tavoittelun. Ihmisen tavoitteena tulisi olla oikeamielinen käytös. Ihmisoikeuksien rinnalle on nostettava ihmisvelvollisuudet.

Ratkaisussa käsitellään yhteiskuntamme nykytilaa ja sen muuttamista paremmaksi. Kirjan nimi kertoo jo keskeisen tavoitteen. Tarkoituksena ei saa olla yksilöiden ”vointi”, tuo vastuuton vellonta kasvottoman sosiaalihuollon sylissä sekä nautintoihin ja viihteeseen rajautuva päämäärättömyys. Tämä tulee muuttaa niin, että jokaisen yksilöllinen ”toiminta” tähtää myös kokonaisuuden hyvään. Pahoinvointiyhteiskunta muuttukoon hyvin toimivaksi.

Hyvinvointivaltiomme on saavuttanut kypsyyden jälkeisen, puolimädän vaiheen. Se ei parane viilailulla. Perusta on korjattava.      

ps. Mutta älä unohda maailman hyvintoimintaa. Vilkaise sivua osoitteessa http://unite-the-armies.org