Kokoomateokset

| Eero Paloheimo on kirjoittanut seuraaviin kokoomateoksiin|

Ympäristönsuunnittelun kysymyksiä, toim. Eero Paloheimo, Otava, 1973

Kirjassa on 13 artikkelia, jotka käsittelevät ympäristökysymyksiä. Paloheimon artikkeli Tuote ja tuotesuunnittelu sisältää mm. ajatuksen ympäristöministeriöstä (luonnonvarainministeriö) ja ympäristöverosta (saastevero)
Suomalaisia mielipiteitä energiasta ja ydinvoimasta, toim. Silja Linko Lindh, Kustannuskiila Oy, 1984

Kirjassa on 41 artikkelia, joissa erityisesti esitetään erilaisia näkökulmia ydinvoiman puolesta ja sitä vastaan. Paloheimon artikkeli on otsikoitu Yksinkertaisilla säästöillä pidetään energiankulutus aisoissa; siinä otetaan kantaa energiansäästön ja hajautetun energian puolesta.
Rakennemuutos elinympäristössämme, Erkki Pulliainen & Eero Paloheimo, omakustanne, 1987

Kirja sisältää kahden tekijän eduskunnassa vuonna 1987 esittämiä kirjallisia kysymyksiä. Paloheimon kysymyksiä on yhteensä kahdeksan, ja niihin annettuja vastauksia myös analysoidaan. Kysymykset liittyvät liikenteeseen, ympäristöön, työaikaan ja koulutukseen.
Linkki BookPlussan sivulle.
Rakennamme tulevaisuutta, toim. Anneli Kajanto, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö, 1988

Kirjassa on kahdeksan artikkelia, Paloheimon on otsikoitu Tuho uhkakuvana sekä selviytymisen strategia; siinä käsitellään tiivistetyssä muodossa maailmanlaajuista ympäristöongelmaa ja esitetään sille myös periaattellinen ratkaisu.
Engelin perintö, toim. Pentti Routio, Rakennushallitus, 1995

Kirja sisältää 21 rakentamiseen liittyvää artikkelia, joista Paloheimon on otsikoitu Tuleva rakentaminen ja se käsittelee laajoja yhteiskuntamme rakentamiseen liittyviä kysymyksiä: rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön suhteesta, liikennettä ja energiaratkaisuja, mutta myös yksittäisten kohteiden rakentamista.
Ekologiseen elämäntapaan, toim. Leena Vilkka, Yliopistopaino, 1996

Kirja sisältää kymmenen henkilökohtaista artikkelia, jotka käsittelevät otsikon aihetta. Paloheimon artikkeli on otsikoitu Yksityisiä ja yleisiä asioita, ja se kertoo kirjoittajan harjoittamasta kansalaistottelemattomuudesta Tuusulassa.
Hiiriä ja ihmisiä, toim. Virpi Salin, Viherjuuri ryhmä, 1998

Kirjassa on 13 artikkelia, Paloheimon kirjoituksen otsikko on Eurooppalainen metropoli 2050 ja siinä esitetään toiveikas tulevaisuusvisio siitä, millainen teollisen maan suurkaupunki voisi olla 50 vuoden kuluttua. Visio pyrkii esittämään mahdollisuudet ja keinot viihtyisän ympäristön luomiseksi.
Metsä ja Puu I – Elävä puu, toim. Eero Paloheimo, Rakennustieto Oy, 2000

Kirja sisältää 14 eri asiantuntijoiden kirjoittamaa artikkelia, joista Paloheimon artikkelit on otsikoitu Maailma ja metsät, Metsä ja sen tarkoitus, Puuyksilön elintoiminnot. Artikkeleissa luodaan katsaus metsien ja puiden merkitykseen ja elämään ennen hakkuita.

Metsä ja Puu II – Tukista tuotteeksi, toim. Eero Paloheimo, Rakennustieto Oy, 2000

Kirja sisältää 15 eri asiantuntijoiden kirjoittamaa artikkelia, joista Paloheimon kirjoitus on otsikoitu Rakennusmateriaalin tekniset vaatimukset. Kirjoituksessa käsitellään kaikkia fysikaalisia ominaisuuksia, joiden perusteella materiaalivalinnat suunnittelussa tapahtuvat.

Metsä ja Puu III – Puun kauneus, toim. Eero Paloheimo, Rakennustieto Oy, 2000

Kirjassa on 12 asiantuntija-artikkelia, joista Paloheimon kirjoitukset on otsikoitu Kaunis ja struktuuri, Villi ja kesytetty puu. Artikkeleissa käsitellään eräitä puuhun ja sen käyttöön liittyviä esteettisiä peruskysymyksiä melko yleiseltä pohjalta.

Metsä ja Puu IV – Puinen rakennus, toim. Eero Paloheimo, Rakennustieto Oy, 2000

Kirjassa on 14 eri asiantuntijoiden kirjoittamaa artikkelia, joista Paloheimon artikkelit on otsikoitu Mitat, muoto ja materiaali, Puun rakenteellinen luonne, Talon metabolia, Puutalon kantavat osat, Tulevaisuuden suunnittelu. Artkkeleissa keskitytään erilaisiin teknisiin ongelmiin, joita puutalon suunnittelija kohtaa ja joutuu ratkaisemaan.

Metsä ja Puu V – Taistelu puusta, toim. Eero Paloheimo, Rakennustieto Oy, 2000

Kirja rakentuu 14:sta eri asiantuntijoiden kirjoittamasta luvusta ja käsittelee puun kauppaa. Paloheimon artikkelit ovat Elinkaaren tarkastelua, Puun virrat Euroopassa. Ensimmäisessä pohditaan mahdollisuuksia ympäristövaikutusten ja taloudellisten vaikutusten yhdistämiseen ja toisessa Euroopan eri maiden osuutta puun jalostukseen eri jalostusvaiheissa.

Metsä ja Puu VI – Puu ja ympäristö, toim. Eero Paloheimo, Rakennustieto Oy, 2000

Kirjassa on 12 eri alojen asiantuntijoiden artikkelia, joissa tarkastellaan puun käyttöä ympäristöarvojen kannalta. Paloheimon kirjoittamat artikkelit on otsikoitu Ekotalon peruspiirteet, Ekokylän luonne, Ekologinen rakentaminen. Artikkeleissa keskitytään tarkastelemaan rakentamista eri vaiheissa siten, että rakentamisen ympäristölliset kokonaisvaikutukset on painotetusti otettu huomioon.

Kirjoja ja muita ystäviä – Onnittelukirja Kaari Utriolle ja Kai Linnilälle, toim. Marjut Paulaharju , Tammi, 2002

Kirja sisältää 77 juttua, joista Paloheimon on otsikoitu Minä voitan sitten aina, sanoi Kaari. Se on oikeasti hauska.
Miten meistä tuli kansanedustajia?, toim. Markus Aaltonen, Markus Aaltonen, 2007.

Kirjassa on 39 artikkelia, joissa kansanedustajat kertovat taustoistaan ennen eduskuntaan menoaan.

Pentti Linkola – Ystävä ja innoittaja, toim. Leena Vilkka, Vihreä elämänsuojelun liitto, 2007

Kirjassa on 12 artikkelia, joista Paloheimon on otsikoitu PENA, 75.

Asiasta toiseen – Kirjoituksia restauroinnista ja rakennussuojelusta, toim. Lauri Putkonen, Rakennustieto Oy, 2011

Kirjassa kymmeniä artikkeleita, 228 sivua, Paloheimon on otsikoitu Restauroitavat kaupungit

Yhteyksien kirja, toim. Tuula Helne ja Tiina Silvasti, KELA:n tutkimusosasto, 2012

Kirjassa kymmeniä artikkeleita, 228 sivua, Paloheimon otsikko on Millainen olisi kestävä maapallo?