Maan tie

| WSOY, 1989, 249 s. |

Maan tiessä pohditaan ns. elämäkeskeisen etiikan vaikutuksia käytännön ratkaisuihin perinteisen ihmiskeskeisen etiikan vaihtoehtona. Kirja tarjoaa filosofisen perustan ympäristökysymysten tuleville ratkaisuille.

Maan tie (The Earth’s Path [not translated]). The book discusses the effects of a life-oriented ethic on practical solutions as an alternative to the traditional anthropocentric ethic. It also offers a philosophical basis for discovering equitable answers to environmental questions.

Sisällys:

Osa 1. Maailman kolme julkisivua
Maailman aineellinen julkisivu
Maailman julkisivu elämyksinä

Osa 2. Tietoisuuden kirjo
Elottoman ”tietoisuus”
Ei-tunteva elävä
Tunteva ja tietoinen elävä
Ihmisen tietoisuus
Ihmiskunnan ja biosfäärin kollektiivinen tietoisuus

Osa 3. Millaiseen maailmaan
Vaihtoehtoiset elämysmaailmat
Elämysmaailmojen aineelliset vastineet
Keskustelun laajuudesta

Osa 4. Elämän monimuotoisuuden arvo
Elollinen ihmiskunnan perusturvana
Elollisen kauneusarvo
Elollisen oikeudet
Ulkopuolinen tarkkailija

Osa 5. Tarpeellisia toimia
Tulevaisuuden tuntemattomuus on harha
Valta
Vastuu
Valinta
Teko

“Paloheimo ravistelee ja pohdituttaa, osoittaa suuntaa. Maan tie on viime syksyn parhaita pamfletteja, jossa maailmanlaajuiset näkemykset yhtyvät selkeisiin, joskin toistaiseksi utopistisiin toimenpide-ehdotuksiin.”

Matti Leinonen, Aamulehti