Maailma — alustava luonnos

| WSOY, 1977, 278 s.|

Maailma — alustava luonnos -kirjassa käsitellään ja vertaillaan Intian, Perun, Neuvostoliiton ja USA:n kulttuurista ja yhteiskunnallista tilannetta teoreettisen taustatiedon ja henkilökohtaisen tutustumisen kautta.

Maailma — alustava luonnos (The World – a Preliminary Draft [not translated]) includes a poignant, comparative analysis of the cultures and societies of India, Peru, the Soviet Union and the United States, based on a theoretical background and extensive travels within these countries.
Sisällys:

Yksityisestä yleiseen

Intia
Hinduismista
Naisen asema ja kastit
Mystiikka
Maaseutu
Muutos vanhasta uuteen Intiaan
Ravinnon tuotanto
Teollistuminen
Väestönkasvu
Onko muita mahdollisuuksia?

Peru
Latinalainen elämänmuoto
Perun luonnonrikkaudet
Kolme Perua
Ajankohta ennen vallankaappausta
Vallankumouksen peruspiirteitä
Los nativos
Inkojen perilliset
Rannikon asukkaat
Mitä Perussa pitäisi tehdä?

Neuvostoliitto
Omistus ja valta
Vallan jakautuma
Turvallisuus ja toimeentulo
Kurinalaisuus
Tasapäisyys
Byrokratia
Vastuun ja vapauden jakautuma

Yhdysvallat
Lähtökohtia
Kulttuurin moninaisuus
Rikkaus ja lukeneisuus
Rahan yliarvostus
Yksilön vapaudesta
Yksilön turvallisuudesta
Miten Yhdysvallat voisi kehittyä?

Ympyrä vai spiraali?

Kirjallisuutta

Yleisestä yksityiseen

Fyysinen ja psyykkinen maailma
Psyykkinen ja kieli
Vuorovaikutus
Reviiri
Pakollinen ja sopimuksenvarainen vuorovaikutus
Ryhmät
Eettisiä lähtökohtia
Kehittyvä ja stabiloituva yhteiskunta

Ihmiskunnan ongelmat

Yhteiskunnan kehityksestä
Toiminta fyysisen reviirin muokkaamiseksi
Muutokset yhteiskunnan kehittyessä
Luonnontiede ja ammattikoulutus
Humanistiset tieteet, propaganda
Vapaa-aika
Fyysinen ympäristö
Psyykkinen ympäristö
Laki ja sen laatijat
Entä sitten?

“Maailma — alustava luonnos nousee kevätkauden merkittävimmäksi teokseksi ja uhkaa omalla alueellaan jäädä myös vuoden kirjaksi. Suurteko se on varsinkin siksi, että Paloheimo varoo antautumasta minkään karsinan vangiksi tai ajatuskivettymän toistelijaksi: kaikki on kriittisen tarkastelun kohteena ja tällainen valpas sitoutumattomuus on tänä päivänä melkein uskomatonta.”

Onni Salomaa, Maaseudun Tulevaisuus