Maa

| WSOY, 1985, 345 s.|

Maa-kirjassa tarkastellaan maapallon kehitystä ja tulevaisuutta yhdistämällä poliittiset valtarakenteet, ympäristökysymykset ja uuden tekniikan mahdollisuudet kestäväksi kokonaisuudeksi. Kirja sai Lauri Jäntin palkinnon.

Maa, (The Earth [not translated]). A vision of the development and future of our planet through combining political power structures, environmental issues and the potential of modern technology into one durable entity. The book received the Lauri Jäntti Award.

Sisällys:

Tervehdys lukijalle
Vallasta
Luomiskertomus
Peli vallasta
Valtapelin pikku elementit
Ihmisen vallan keskittyminen
Teknosfäärin evoluutio
Uusi sota
Sota pientä eläintä vastaan
Kapseloitu ihminen
Hyvästä
Mooses, Jeesus, Muhammed
Itä
Tieteellinen hyvä
Tieteellinen kaunis Poliittiset aatteet
Ihminen ja laki
Ihminen ja tapa
Vapaus!
Tulevaisuudesta
Ihmiskunnan etiikka
Maailmanvallasta
Byrokratiaa
Maailma mobilena
Entropia
Diktaattori
Maailma kettinkinä
Kirjanpitoa
Tulevaisuuden teknosfääri
Massoille
Supervaltojen johtajille
Tiedostaville
Jospa sittenkin…

”Tekniikan tohtori Eero Paloheimon teos Maa käsittelee eräitä aikamme laajimpia ja polttavimpia kysymyksiä: maapalloa ja sen elämää, ihmisen toimintaa ja luonnonvaroja, tulevaisuuden vaihtoehtoja. Paloheimon ote on synteettinen ja olennaiseen keskittyvä: historiallisia, ekologisia, taloudellisia ja poliittisiakin asiatietoja on runsaasti, mutta luistava, paikoin epäsovinnaisenkin persoonallinen tyyli sulauttaa ne kokonaisuudeksi, joka ei asiapitoisuudestaan huolimatta ole raskaslukuinen.”

Lauri Jäntin säätiön hallitus