Asiaa arkkipiispalle

Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoi Tv:n Ykkösaamun haastattelussa 9.4.16: ”Meillä täällä on enemmän kuin meille kohtuullisesti kuuluu”. Arkkipiispa tarkoitti tällä Eurooppaa ja tulijoiden oikeutta tulla tänne. Mäkinen toivoo keskustelua asiasta. Repostellaanpa siis edellistä lausetta hieman.

Jos Mäkinen olisi puhunut ihmiskunnasta ja maailman väkiluvusta, kannattaisin häntä kovasti. Se on ongelmiemme perussyy. Syntyvyys ei saisi lisätä maapallon väkilukua. Meitä on moninkertaisesti liikaa. Kun verrataan ihmisyksilöiden lukumäärää esimerkiksi vuorigorillojen lukumäärään, jokaista gorillaa kohti on 10 miljoonaa ihmisyksilöä. Gorillat ovat lähisukulaisiamme, 98 % geeneistä on samoja. Ne ovat tuntevia, perheellisiä olentoja. Sammuuko eettinen vastuu eliölajien väliin? Miksi kirkko ei pukahda väestömassoista mitään? Meillä on enemmän lajitovereita kuin meille kohtuullisesti kuuluu.

Jos Mäkinen olisi viitannut Suomeen ja meidän hyvinvointiimme – kuten usein ymmärretään – rypistelisin otsaani. Mieleeni tulevat sodissa haavoittuneet ja kaatuneet, heidän omaisensa, lapsensa ja vanhempansa sekä Karjalan evakot, jotka joutuivat alkamaan alusta. Samoin eloon jääneet omat vanhempamme, jotka rakensivat kylmään ilmastoon uudet, siedettävät olot. He ahersivat mielessään Mäkisen sukupolvi, joka näin saa elää rauhassa ja jutustella televisiossa. Jos Mäkinen kohdistaisi huomautuksensa kohtuuttomuudesta noihin sotilaisiin ja rakentajiin, en osoittaisi suosiota.

Mutta Mäkinen puhui Euroopasta ja päätteli, että Euroopan on otettava ihmisiä muualta, koska eurooppalaisilla on liikaa ansaitsematonta mammonaa. Hyväksyn tähän saakka. Silti itse toteutustapa ei ole syvästi eettinen, koska a) on tehokkaampaa auttaa tulijoita lähtömaassa, b) Eurooppa on muutenkin ylikansoitettu maanosa, c) lähtijöitä tarvittaisiin kotimaassaan enemmän kuin täällä ja d) eurooppalaisten on opittava tekemään ikävätkin työt itse. Tulevaisuutta on ennakoitava.

Ehkä arkkipiispa ei ole pohtinut asiaa kovin perusteellisesti. Se on nuoren miehen ajattelemattomuutta, kaikenlaista tulee sanotuksi. Annetaan anteeksi.